Bu programlara kabul için genellikle öğrencilerin tıp alanında belirli bir lisans veya (laurea ciclo unico) yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Her üniversite sınırlı sayıda yere sahip olduğu için Tıpta Uzmanlık Eğitimi’ne kabul İtalya çapında düzenlenen ulusal bir sınav ile yapılmaktadır.  Sınav, İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi’ne kabul başvuru yapmak işin genel olarak herhangi bir yaş veya vatandaşlık şartı bulunmamaktadır ancak, başvuru yapacak aday öğrenciler her üniversite  tarafında ayrı ayrı yayınlanan başvuru çağrılarındaki gerekliliklere sahip olmalıdır. İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi süresi uzmanlık yapılmak istenen alana göre değişmektedir.

Uzmanlık Eğitimi

Uzmanlık Eğitimi Programları (Scuole di Specializzazione), çoğunlukla tıbbi alanlarda olmak üzere belirli mesleki faaliyetler için ileri düzeyde eğitim sağlamaktadır.  Uzmanlık Eğitimi, mezunlarına seçilen meslekleri uygulamalarını ve uzman (specialista) unvanlarını kullanmalarını sağlar. Bu programlar öğrencilere yüksek nitelikli meslekler (örn. Kardiyoloji, onkoloji) için gerekli bilgi ve yetenekleri sağlamak için tasarlanmıştır.

İtalya’da Asistan Hekimler

İtalya’da Asistan Hekimler (medmaz formazione” veya “İtalyanca“ specializzandi ”) üniversiteye ait hastanelerde (veya Üniversitelerle anlaşmalı diğer hastanelerde / hizmetlerde) çalışma izinleri olan ve bu hastanelerin (veya hizmetlerin), yasalarla belirlenen programlarını izleyerek üniversitedeki profesörlerin gözetiminde lisanslı doktorlardır.

İtalya’da Asistan Hekim Maaşları İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir. Ancak bazı bölgelerde Asistan Hekim Maaşları ilgili eyalet yönetimi tarafından da finanse edilebilmektedir.

İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi programları tıbbi, cerrahi  ve klinik olmak üzere üç ana bölüme ayrılmıştır.

Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi genellikle 6 yıl, diğer programlar ise 5 yıl sürmektedir.

İtalya’da Asistan Hekim Maaşları

İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi programın resmî süresi boyunca, Asistan Hekim kişisel gelir vergisinden muaf olarak aylık taksitler halinde ödenen ilk iki yıllık 25.000 Euroluk ve sonraki yıllar için 26.000 Euroluk her şey dahil yıllık maaş alırlar. Asistan Hekim Maaşı kapsamında tüm ulusal sigorta primleri de ilgili üniversite tarafından ödenmektedir.

Hastalık, doğum ve gebelik gibi durumlarda da Asistan Hekim maaşları ödenmeye devam etmektedir. İtalyada Tıpta Uzmanlık Eğitimi programı boyunca Asistan Hekimlerin Nöbetçi doktor (Guardia Medica) olarak tatiller, geceler ve hafta sonları vardiyalardaki calismalari haricinde diğer hastanelerde veya hizmetlerde (kamu veya özel) doktor olarak çalışması yasaktır.

Tıp ve Cerrahi Alanlarında Uzmanlık Yapabileceğiniz Programlar

Bu okullara başvuru yapabilmeniz için lisans düzeyinde Tıp Eğitimi mezunu olmanız gerekmektedir.

Tıbbi Programlar: – Allergoloji ve klinik immünoloji – Kanser tıbbı – Kardiyoloji – Klinik Psikoloji – Toplum hekimliği – Dermatoloji – Endokrinoloji – Gastroenteroloji – Geriatri-Hematoloji-Bulaşıcı hastalıklar – Dahili tıp – Nefroloji-Nörofizyopatoloji-Nöroloji -Pediatrik psikiyatri -Pediatri -Pediatri -Spor tıbbı -Tropikal tıp.

Cerrahi Programlar: – Göğüs Cerrahisi – Kulak Cerrahisi – Kalp Cerrahisi – Genel Cerrahi – Çene-Yüz Cerrahisi – Çocuk Cerrahisi – Plastik Cerrahi – Nöroşirurji – Doğum ve Jinekoloji -Oftalmoloji -Ortopedi -Üroloji -Vasküler Cerrahi.

Klinik Hizmet Programları: – Anesteziyoloji – Odyoloji – Klinik Biyokimya – Klinik Patoloji – Hijyen ve Önleyici Tıp – Hukuk Tıbbı – Tıbbi Genetik -Tıbbi Farmakoloji -Tıbbi İstatistikler -Tıbbi Toksikoloji -Mikrobiyoloji ve Viroloji -Nükleer Tıp -Beslenme Bilimleri -Medikal Tıp -Patoloji – Radyoloji -Radyoterapi-Rehabilitasyon.

Diğer Alanlarda Uzmanlık Yapabileceğiniz Programlar

  • Klinik Biyokimya
  • Uygulamalı Farmakoloji
  • Hastane Farmakolojisi
  • Mikrobiyoloji
  • Viroloji
  • Klinik Patoloji

İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Başvuru Şartları

İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi mezunları seçtikleri alanda uzmanlık kazanırlar.

Genel olarak başvuru şartlarından bahsetmek gerekirse, Tıpta Uzmanlık Eğitimi’ne kabul İtalya çapında düzenlenen ulusal bir sınav ile yapılmaktadır.  Sınav, İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Ayrıca başvuru yapacak aday öğrenciler her üniversite  tarafında ayrı ayrı yayınlanan başvuru çağrılarındaki gerekliliklere sahip olmalıdır. İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi boyunca okul programlarına tam zamanlı katılım zorunludur.

İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı

İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda iki kere yapılır. Sınav tarihleri ilan edilirken öğrencilerin başvuru yapabileceği bölüm ve üniversiteler de duyurulur. İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimine kabul staj ve yazılı sınav olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

Staj

İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimine kabul için yapılması gereken staj farklı bölümlerde 3 ay sürmektedir. Staj yapılan yerler, üniversite poliklinikleri, hastaneler ve İtalyan Saglik Sistemine bağlı bir doktorun muayenehanesi olabilmektedir.

3 ay süren staj bir ay boyunca tıbbi bir serviste, bir ay boyunca bir cerrahi serviste ve bir ay boyunca NHS’ye bağlı bir pratisyen hekimde gerçekleştirilir.

Stajın başlangıç ​​tarihini yine İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı  belirlemektedir.

Stajın Değerledirilmesi

Farklı bölümlerde 3 ay boyunca yapılan stajın değerlendirilmesi her bir dönem için otuz puan olmak üzere en fazla doksan puan olarak adayın katıldığı bölümün yöneticisi tarafından değerlendirilir.

Adayın Yazılı Sınav ( Esame di Stato)’a kabul edilebilmesi için her dönem için en az 18/30 olmak üzere toplam 60 puan alması gerekir.

Eğer aday yazılı sınavı geçemezse yazılı sınavın bir sonraki oturumunda stajda elde edilen puanı tutarak kullanabilir.

Yazılı Sınav ( Esame di Stato)

İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda iki kere yapılan Yazılı Sınav  iki bölüme ayrılmıştır:

1- Klinik uygulamalarına ilişkin temel bilgiler;

2- Klinik cerrahi bilgilerinin uygulanabilmesi ve mesleki etik ve tıbbi etik konularını çözebilme becerisi

Test ayrıca tıp ve cerrahi, pediatri, kadın doğum ve jinekoloji, laboratuvar ve teşhis ve halk sağlığı ile ilgili klinik problemlerle ilgili bir dizi soru içermektedir.

İki bölümden her biri,  beş bin sorudan oluşan bir soru bankasından seçilen 90 çoktan seçmeli sorunun çözümünden oluşmaktadır. Bu soru bankası İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav tarihinden en az 60 gün önce adayların bakanlık sitesinde kullanımına sunulmaktadır.

Yazılı sınavın iki bölümü bir oturumda gerçekleşir ve her biri 150 dakika sürer.

Yazılı Sınava yönelik adaylara rehber olması için İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örnek sorulara buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yazılı Sınav ( Esame di Stato)’ın Değerledirilmesi

Yazılı Sınav ( Esame di Stato) çoktan seçmeli 90 sorudan oluşur ve öğrencilerin soruları cevaplandırmak için 150 dakikalık süresi vardır.

Sınavda her doğru cevap 1,5 puan kazandırırken yanlış cevaplar ise 0,.25 puan kaybettirmektedir.  Boş bırakılan sorular herhangi bir puan kazanılmasına veya kaybına sebep olmamaktadır.

Örneğin;

90 Soru Sayısı

80 Cevap Sayısı

70 Doğru Cevap Sayısı => Toplam 70 Puan

10 Yanlış Cevap Sayısı => (- 0.25 * 10 = -2.5)

10 Boş Bırakılan Soru Sayısı => (0 * 10 = 0)

Adayın Aldığı Toplam Puan => 67,50 (70 – 2,5 – 0 = 67,50)

Yazılı Sınav ( Esame di Stato)’dan başarılı sayılabilmek için minimum gereken puan 60/90’tir.

Yazılı Sınavda başarısız olmanız durumunda, sınav bir sonraki oturumda tekrarlanabilir.

Yeniden sınava girebilmeniz için gerekli ödemeleri tekrar yapmak gereklidir. Ayrıca sınav tam olarak tekrarlanmalıdır. Yazılı Sınavı dilediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yazılı Sınav Örnek Soruları

İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sorulara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Pre-Klinik Soruları

3306 sorudan oluşan Pre-Klinik soruları buradaki linkten inceleyebilirsiniz.

Klinik Soruları

3390 sorudan oluşan Klinik alanındaki soruları buradaki linkten inceleyebilirsiniz.

İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı Tarihleri

İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı her yıl iki defa yapılmaktadır.  2019 yılı için İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav tarihleri şu şekildedir:

I. Sınav 18 Temmuz 2019

II. Sınav 28 Şubat 2020

İtalya’da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınav Ücreti

2019 yılında yapılan Yazılı Sınav ( Esame di Stato) için belirlenen ücret 370 Euro‘dur. 2020 yılında yapılacak sınavlar için şu anlık herhangi bir ücret ilan edilmemiştir. Sınav ücretinde herhangi bir değişiklik olması durumunda buradan gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Sizler de gerekli duyurular için İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı sitesini takip edebilirsiniz.

http://esame.miur.it/

Pisa Eğitim Danışmanlık İtalya’da bulunan devlet ve özel üniversitelerle birlikte çalışmakta ve öğrencilerin bu üniversitelere kayıtlarını yapmaktadır. İtalyan üniversiteleri hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru, kayıt işlemleri, vize ve oturma izni ve konaklama hizmetlerini öğrenmek için +90 212 544 24 15 ve +90 542 123 24 15 numaralarıdan bizi arayabilir veya info@pisaedu.com ‘a mail atabilirsiniz.