Genel olarak konuşursak, iki ana yüksek lisans derece türleri vardır: ders tabanlı ve araştırma tabanlı. Ders tabanlı yüksek lisans dereceleri, dersler, seminerler, laboratuvar çalışması veya uzaktan eğitim yoluyla öğretilen yapılandırılmış ders modüllerine dayanırken, araştırma tabanlı yüksek lisans dereceleri, öğrencinin özel bir çalışma alanında kendi araştırma projelerini yürütmesini gerektirir. Araştırma yüksek lisans derecelerinin tamamlanması ders tabanlı yüksek lisans derecelerinden normal olarak biraz daha uzun sürer.

Ayrıca aşağıdaki listelerde göreceğiniz gibi yüksek lisans derecelerini alan, uzmanlık düzeyi, ders türü ve giriş şartları açısından sınıflandırmak da mümkündür …

Konuya / Alana Göre Yüksek Lisans Derecesi Türleri

Aşağıdaki listede, üniversite listelerinde kullanılan en yaygın program adlarına dayalı olarak farklı yüksek lisans dereceleri açıklanmaktadır. Standartlaştırılmış tek bir sistem olmadığından, kurumlar arasında hem adlandırma hem de ders içeriği açısından farklılıklar bulabilirsiniz.

Sosyal Bilimler Yüksek Lisansı (MA)

Sosyal bilimler yüksek lisans derecesi (MA) genellikle iletişim, eğitim, dil, dilbilim, edebiyat, coğrafya, tarih ve müzik gibi sanat veya sosyal bilimler olarak sınıflandırılan alanlarda verilir. Adaylar akademik dersler ve seminerler aracılığıyla eğitim alırken özgün bir araştırma projesine dayalı bir sınav ve / veya tez çalışması yoluyla değerlendirilir.

Fen Bilimleri Yüksek Lisansı (MS, MSc)

Fen bilimleri yüksek lisansı derecesi biyoloji, kimya, mühendislik, sağlık ve istatistik gibi fen bilimleri olarak sınıflandırılan alanlarda verilmektedir. Ekonomi ve sosyal bilimler gibi bazı alanlar hem sanat hem de bilim dallarının şemsiyesi altında olabilmektedir fakat kurumlar programın ismine kendileri karar verebilmektedir. Bu gibi konularda ve bazı endüstrilerde MS derecesinin MA derecesinden daha fazla bilimsel araştırma tabanlı olduğu ve daha fazla bir önemi olduğu düşünülebilmektedir.

Araştırma Yüksek Lisansı (Masterı) (MRes)

Araştırma yüksek lisansı (MRes) derecesi nasıl araştırmacı olunacağı konusunda eğitim sağlamak için tasarlanmıştır. Sosyal veya fen bilimleri yüksek lisans programlarından önemli ölçüde daha büyük bir bilimsel araştırma unsuru içeren MRes’lar, adaylara doktora yapmak veya araştırma alanında kariyer yapmak istediklerinde avantaj sağlayabilir. Bazı kurumların MRes-tarzı derece programlarına MSc olarak adlandırdığını unutmayın, bu yüzden başvurmadan önce ders içeriğini dikkatlice kontrol etmelisiniz.

Araştırma Yoluyla Yüksek Lisans (MPhil)

Araştırma yoluyla yüksek lisans (MPhil), adayın bağımsız olarak belirli bir konuya derinlemesine odaklanmasına ve büyük bir araştırma projesini tamamlamasına izin veren gelişmiş araştırma tabanlı programdır. Mphil genellikle doktoradan bir önceki program olarak görülür ve üniversiteler tarafından doktoraya kabul edilmeden adayın nabzını yoklamakiçin kullanılmaktadır. Bu derecenin süresi ve statüsü ülkeye ve kuruma bağlı olarak önemli ölçüde değişirken bu Masterın tamamlanması uzun sürebilmektedir.

Yarı Zamanlı Master Derecesi (Mst)

Sadece birkaç yerde (Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi dahil olmak üzere) sunulan Master derecesi (MSt) derecesi hem sınıf öğrenimi hem de bir tez ve sınavın tamamlanmasını gerektirdiği için MA veya MSc ile karşılaştırılabilir. Bir MSt, bazı durumlarda bir doktora için geçici kabul olarak görülebilmektedir. Bu yüksek lisans derecesine duyulan ihtiyaç kısmen Oxbridge üniversitelerinde sosyal bilimler lisans derecesini tamamlayan öğrencilere belirli bir süre geçtikten sonra otomatik olarak yüksek lisans derecesi (MA) verilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun aksine, MSt’li olanlar ünvanı almak için lisansüstü derslerini tamamladılar. Bunun aksine, MSt’li olanlar unvanı almak için lisansüstü derslerini tamamlamaktadırlar.

Uzmanlaşmış (Alana Özgü) ve Profesyonel Yüksek Lisans Dereceleri

Genellikle belirli bir profesyonel alana odaklanan özelleştirilmiş yüksek lisans dereceleri de vardır. Bunlar belirli bir alanda veya mesleki yüksek lisans derecelerine özgü olduğu için (etiketlendiği için) ve belirli bir meslekte kariyer gelişimine odaklandığı için ‘’etiketli (bir alana özgü) yüksek lisans dereceleri” olarak bilinmektedir. Bazı profesyonel yüksek lisans dereceleri, başlıkta Profesyonel kelimesi ile başlar; örneğin, öğrencilere seçtikleri alanda profesyonel olarak çalışması için gerekli bilgi ve becerileri sağlayan uygulamalı bir derece olan Profesyonel (Mesleki) Bilim Yüksek Lisans Derecesi (PSM) gibi.

Sınıflandırmalar ve derslerin içerikleri her zamanki gibi ülkeye ve kuruma bağlı olarak değişecektir. Şimdi alanına özgü ve profesyonel yüksek lisans derecelerinden en yaygın olanlara bir göz atalım:

İşletme Yüksek Lisansı (MBA)

İşletme Yüksek Lisansı öğrencilere iş ve yönetim rollerinde kariyerlerinde ilerlemek için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Adaylara, işletmelerinin her alanında geniş bir eğitim verilir ve bunları pratikte çeşitli kariyerlere uygulamalarına izin verilmektedir. Birçok MBA adayı en az 3 yıllık mesleki deneyim gerektiren orta kariyer uzmanlarıdır. MBAi muhasebe veya finans gibi bir uzmanlıkla birleştirmeyi ve dereceyi belirli bir ilgi alanına göre uyarlamayı da seçebilirsiniz. Buna yakın diğer yüksek lisans dereceleri arasında Profesyonel Muhasebe Masterı (MPAcc) ve Bilişim Sistemleri Bilimi Masterı (MSIS) vardır.

Kütüphanecilik Yüksek Lisansı (MLS, MLIS, MSLS)

Kütüphanecilik yüksek lisansı öğrencilere kütüphaneler gibi iş yerleri için hem akademik hem de profesyonel bilgi vermek amacıyla tasarlanmıştır. Akredite edilmiş bir kütüphane okulunda MLS eğitimi bir araştırma projesi veya tezle biten bir uygulama (danışman gözetiminde pratik eğitim) veya stajla birlikte teorik eğitim içermektedir. MLS genellikle ABD ve Kanada’daki profesyonel kütüphaneciler için bir gerekliliktir.

Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı (MPA)

Kamu yönetimi Masterı işletme yüksek lisansı gibi bir kamu politikası derecesidir fakat özel sektör yerine kamu sektörüne odaklanmaktadır. Öğrenciler hükümet, sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve danışmanlık alanlarında çalışmayı amaçlayan çevre, uluslararası yönetim, bilim ve teknoloji gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. MPA politika analizi ve yönetimine odaklanarak akademik ve mesleki unsurları birleştirmektedir. Diğer kamu politikası yüksek lisans dereceleri arasında kamu politikası yüksek lisansı (MPP), kamu işleri yüksek lisansı (MPA) kentsel planlama yüksek lisansı (MUP) ve uluslararası ilişkiler yüksek lisansı (MIA) bulunmaktadır.

Halk Sağlığı Yüksek Lisansı (MPH)

Halk sağlığı yüksek lisansı halk sağlığı ile ilgili alanlara disiplinler arası bir yaklaşımla akademik ve mesleki unsurla sahip bir programdır. Öğrencilere, kamu politikaları yoluyla toplumların sağlık kaygılarını nasıl izleyecekleri, teşhis edecekleri ve düzenleyecekleri öğretilmektedir. MPH derece programlarının çoğu epidemiyoloji (salgın hastalıklar), küresel sağlık, iş sağlığı ve beslenme bilimleri gibi alanlarda uzman eğitim vermektedir. Bazı ülkeler MPH için akredite olan her lisans mezunu öğrencileri kabul ederken, diğerleri sadece tıp mezunlarını kabul etmektedir.

Sosyal Hizmetler Yüksek Lisansı (MSW)

Sosyal hizmetler yüksek lisans derecesi bireyler, gruplar ve topluluklar için yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanan sosyal hizmet alanında kariyer düşünen öğrencilere eğitim vermektedir. MSW öğrencilerin doğrudan müşterilerle çalışmasına olanak tanıyan bir klinik eğitim olarak ya da toplum için aktif destekte ve toplum örgütlenmesinde çalışmaya hazırlayan bir makro-uygulama derecesi olarak sunulmaktadır.

Hukuk Yüksek Lisansı (LLW)

Hukuk yüksek lisans derecesi genellikle bir hukuk derecesinden mezun olduktan sonra alınır ve adaylara avukat olmak için gereken temel beceriler hakkındaki bilgilerini, belirli bir hukuk alanında araştırma yaparak kazanılan uzmanlık bilgisi ile birleştirme şansı vermektedir.

Liberal Çalışmalarda (Beşeri Bilimler, Doğal Bilimler, Güzel Sanatlar) Sosyal Bilimler Masterı (MA, MALS, MLA / ALM, MLS)

Bu liberal çalışmalarda titiz öğretim sağlamak için tasarlanmış disiplinler arası bir programdır. Adaylar, üniversitenin lisansüstü müfredatındaki derslerden ve eğitmenlerden ilham alan MALS programları ile lisansüstü bilginin derinliği ve genişliği ile mezun olurlar. Genellikle liberal sanat öğrencileri belirli bir kariyer yolunu izlemek yerine, entelektüel olarak kendilerine meydan okuma, fikirleri keşfetme ve bilgi edinme fırsatı için bu Masterı seçmektedirler.

Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı (MFA)

Güzel sanatlar yüksek lisansı görsel, sahne ve stüdyo sanatları gibi disiplinlerde kazanılan yaratıcı bir Master programıdır. Bu yüksek lisans  rogramı alanında yaratıcı yazı, grafik tasarım, fotoğraf, film yapımı, tiyatro ve resim gibi alanlar bulunmaktadır. Akademik çalışma ve değerlendirme büyük bir performans ya da çalışma ile biten uygulamalar içermektedir.

Müzik Yüksek Lisansı (MM/MMus)

Üniversiteler ve müzik konservatuarları tarafından verilen müzik yüksek lisans derecesi öğrencinin seçtiği uzmanlık gerektiren bir alanda (müzik performansı, kompozisyon(beste) veya orkestra şefliği gibi) ileri düzey çalışmalarla müzik teorisindeki gelişmiş düzey çalışmaları birleştirmektedir. MM dereceleri müzik öğretimi veya seçilen bir alanda profesyonel olmak için hazırlık olabilir.

Eğitim Yüksek Lisansı (MEd, MSEd, MIT, MAEd, MAT)

Bu yüksek lisans derecesi eğitimde kariyer düşünenler için uygundur. Bazı dereceler öğrencileri sertifikalı öğretmen olmaya hazırlarken; bazıları ise alanında deneyimli, sertifikalı öğretmenleri müfredat, özel eğitim, danışmanlık ve yönetim gibi alanlarda uzmanlaşması için eğitim vermektedir. MIT ve MAT dereceleri sınıf çalışmaları (ödev) ve staj uygulaması içermektedir ve devlet okullarında öğretmen olmak için sertifika sağlamaktadır.

Mühendislik Yüksek Lisansı (MEng)

Mühendislik yüksek lisansı mühendislik teorilerine ve pratiğine odaklanarak akademik veya öğrencileri mühendislik alanında çalışmaya hazırlamaya odaklanarak mesleki eğitim olarak sunulmaktadır. Bazı MEng programları bir endüstri dergisinde yayın (makale gibi) beklerken diğerleri mezuniyet için endüstri veya laboratuvarlarda eğitim (staj) veya hem yayın hem de mesleki eğitim gerektirmektedir.

Mimarlık Yüksek Lisansı (MArch)

  Mimarlık yüksek lisansı bu unvanı almak için işlevsel stajlar, final sınavları, bir tez veya final projesi ile öğrencileri değerlendiren bir mimarlık yüksek lisans derecesidir. Dereceler ayni olarak değiştiği için farklı program türleri için farklı isimler görebilirsiniz. Öğrencilerin tasarım, yapı bilimi, yapı mühendisliği, mimari tarih ve teori ve mesleki uygulama gibi konularda ödev hazırlamaları gerekmektedir.

Yüksek Lisans Derecesi İçin Gerekli Şartlar

Son olarak yüksek lisans dereceleri başvuru sahiplerinin karşılaması gereken giriş şartları açısından farklılık gösterir. Bir yüksek lisans derecesi için genellikle (her zaman olmasa da) bir lisans derecesinden mezun olmak gerekir ve bazı programlar belirli miktarda mesleki deneyim gerektirir. Farklı yüksek lisans dereceleri için en yaygın şartlar aşağıda verilmiştir.

Lisansüstü Master Dereceleri (MA, Msc, MLA, MSW)

Bu yüksek lisans derecelerine lisans diploması sahip herkes başvurabilmektedir.

İşletme veya Yönetim Yüksek Lisans Dereceleri (MBA, Msc, MIM, MSM, MA, MEM)

Bu tür programlar için yüksek lisans derecesi, özellikle MBA-işletme yüksek lisansında, belirli bir miktar mesleki deneyim gerektirir. Yönetim yüksek lisansı (MSc, MIM, MSM) genellikle sosyal bilimler lisans mezunlarını kabul ederken, MA yönetim yüksek lisansı programının tüm lisans mezunlarından öğrenci kabul etme olasılığı daha yüksektir. Mühendislik yönetimi yüksek lisans (MEM) mühendislik öğrencileri için özel olarak tasarlanmıştır.

Yönetici (İdari) Yüksek Lisans Derecesi (EMBA, EMS)

Yönetici profesyonelleri için özel olarak tasarlanan yönetici yüksek lisans dereceleri, adayların MBA durumunda olduğundan daha fazla mesleki deneyim kazanmasını gerektirir. En yaygın olanları işletme yönetiminde idareci Masterı (EMBA) ya da yönetici yüksek lisansı (MSc) programlarıdır.

Lisansüstü Araştırma Master Dereceleri (Araştırma Yoluyla Master)

Araştırma yoluyla Master programları, önemli bir araştırma tabanıyla lisans derecesine sahip olan ve / veya yayınlanmış birkaç araştırma makalesine sahip olanlar için tasarlanmıştır.

Birleşik Yüksek Lisans Derecesi (Meng, Mmath, Msci, Vb.)

Bunlar doğrudan lisans derecesi programından sonra olan ve en çok bilimsel ve teknoloji alanında yüksek lisans dereceleridir. Orta eğitimin (lise) tamamlanmasından hemen sonra birleşik (entegre) bir yüksek lisans programına başvurmak mümkündür. Birleşik yüksek lisans programları genellikle bir lisans derecesi kazanmak için gerekenden bir yıl daha uzun sürer ve öğrencilerin son yılı okumayıp bunun yerine lisans düzeyinde mezun olma seçenekleri vardır.

Ayrıca lisans eğitiminizle birlikte yüksek lisans derecesi kazanma seçeneği (özellikle ABD gibi ülkelerde) vardır. Buna ‘yolda -en route’, ‘geçerken’ veya ‘derste’ denir ve sınıf çalışmalarının (ödev) ve bazı sınavların başarıyla tamamlanmasının ardından verilir.

Yüksek Lisans Derece Türleri hakkında detaylı bilgi almak için Pisa Eğitim uzman kadrosuyla iletişime geçebilirsiniz.

Pisa Eğitim Danışmanlık İtalya’da bulunan devlet ve özel üniversitelerle birlikte çalışmakta ve öğrencilerin bu üniversitelere kayıtlarını yapmaktadır. İtalyan üniversiteleri hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru, kayıt işlemleri, vize ve oturma izni ve konaklama hizmetlerini öğrenmek için +90 212 544 24 15 ve +90 542 123 24 15 numaralarıdan bizi arayabilir veya info@pisaedu.com ‘a mail atabilirsiniz.