Tıp eğitimi dünyanın en önemli ve zor eğitim dallarından biridir. Ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de başarılı bir eğitim süreci için sıkı çalışma gerektirir. Avrupa’da Tıp Eğitimi özellikle de İtalya’da tıp eğitimi ise son yıllarda oldukça ilgi görmektedir. Bu yazımızda ülkeler bazında tıp eğitimini inceleyip, maliyet, kabul koşulları, yaşam koşulları gibi alanlarda karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yapacağız.

1) İtalya’da Tıp Eğitimi

Avrupa’da Tıp Eğitimi’ni hem kaliteli hem de cazip eğitim ücretleriyle tıp eğitimi veren en iyi ülke İtalya’dır. Üniversite harçları aile gelirine göre belirlenmektedir. 550-2300 Euro arasında değişen eğitim ücretleri yanında yine aile gelirinize göre yıllık 2000-5200 Euro arasında değişen miktarlarda burs alabilirsiniz.

İtalya’da tıp eğitimi sunan 12 üniversite bulunmaktadır.  Bu üniversitelere kabul IMAT denilen bir sınavla yapılmaktadır. Sadece İtalya’da tıp eğitimi almak isteyenlerin girdiği bir sınav olan IMAT, hazırlık gerektiren spesifik bir sınavdır. Bir üniversite haricinde dil belgesi şartı bulunmamaktadır. Ancak Pisa Edu olarak öğrencilerimize TOEFL/IELTS gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlardan skorlar almalarını tavsiye ediyoruz.

Tüm üniversitelerin kendi klinikleri bulunmaktadır ve öğrenciler teorik eğitimin yanında 3. ve 4. sınıfta klinik stajlarıyla hem İtalyancalarını geliştirme fırsatı elde etmekte hem de  öğrendiklerini pratiğe dökerek çok yönlü bir eğitimden geçmektedirler. Ayrıca mezun olduktan sonra “mavi diploma”ya sahip oldukları için isterlerse İtalya’da isterlerse de denklik problemi olmadan Türkiye’de doktorluk mesleğini icra edebilmektedirler.

2) Almanya’da Tıp Eğitimi

Almanya’da tıp eğitimi 6 yıl sürmektedir. İlk 2 yıl klinik öncesi eğitimi kapsar ve öğrenciler temel tıp bilimlerinin yanında Psikoloji, Sosyoloji, Terminoloji gibi dersler de alırlar.

Bunun dışında Krankenpflegepraktikumadı verilen staj yapılır ve öğrenciler hastalarla gÖrüşme, takım çalışması gibi kavramları yerinde öğrenme fırsatı bulur.Bu aşamadan sonra klinik tıp eğitimine geçilir. Özellikle 4. yıldan sonra teorik dersler önemli ölçüde azalır ve öğrenciler hastalarla temasa geçerek öğrendiklerini pratikte de uygularlar. Ayrıca bu 3 yıl içinde ders dışında olmak kaydıyla hastane veya muayenehanede 4 aylık pratik bir çalışma (Famulatur) yapılması zorunludur. Tıp eğitiminin son yılında ise (Praktisches Jahr) 48 haftalık uygulamalı eğitim yapılmaktadır. Bu eğitim ülkemizdeki Internlük dönemine tekabül eder.

Ülkemizdeki TUS benzeri Almanya’daki uzmanlık sınavı 3 aşamadan oluşmaktadır. Sınavın ilk aşaması 2 yıllık klinik öncesi eğitimin sonunda yapılır ve temel tıp bilimlerindeki yeterliliği ölçmeyi amaçlar. Sınavdan yeterli skoru alan öğrenciler bir üst sınıfa geçebilirler. Sınavın 2. ve 3. aşaması Hammerexamen olarak bilinir ve yazılı kısmı 5. sınıfın sonunda yapılır.


3) Avusturya’da Tıp Eğitimi

Tıp eğitimi diğer 6 yıl sürmektedir ve MedAT-H denilen Tıp Giriş Sınavı ile öğrenci kabul etmektedirler. Eğitim dili Almancadır ve C1 düzeyinde Almanca yeterliliği gerekmektedir. 260 saat zorunlu ders ve 275 saat klinik dersleri bulunmaktadır.

Ayrıca eğitim bittikten sonra öğrencilerin tamamlamak zorunda olduğu 18 haftalık bir intern dönemi bulunmaktadır. Avrupa Briliği vatandaşları ve Avusturya’da daimi oturum izni olan kişiler için eğitimlini 2 sömestr uzatmaları halinde dönemlik 363 Euro ücret ödemektedirler. Avrupa Birliği ve Avusturya dışından öğrenciler ise dönem başına 726 Euro harç ücreti ödemektedirler. Avusturya’da da yine Almanya’da olduğu gibi ülkemizde tıp kazanma zorunluluğu bulunmaktadır.   

İspanya’da Tıp eğitimi 6 yıl(12 dönem) sürmektedir. Eğitimin 5 dönemi İngilizce geri kalan dönemi ise İspanyolcadır. İspanyolca eğitim dönemi yoğun olarak klinik eğitimleriyle geçmektedir.

İspanya’da tıp eğitimi alabilmek için “Selectividad” denilen bir sınava girmek gerekmektedir ve bu sınav iki aşamalıdır. İspanya’da tıp eğitimi alabilmek için Türkiye’de sınava girmek ve bir üniversiteyi kazanmak gerekmektedir. Yıllık eğitim ücretleri ise 20 bin Euro civarındadır. 


5) İngiltere’de Tıp Eğitimi

İngiltere’de tıp eğitimi 5 yıl sürmektedir. İlk 2 yıl teorik ağırlıklı dersler ve sonraki 3 yıl da üniversiteye bağlı bir hastanede pratik ağırlıklı bir eğitim söz konusudur.

5 yıllık eğitim sonunda mezun olan öğrenciler 2 yıllık bir hazırlık bir nevi intörnlük programına tabi tutulurlar.

İngiltere’deki tıp fakültelerinin temel amacı Ulusal Sağlık Servislerine (NHS) doktor yetiştirmek olduğu için uluslararası öğrenci kontenjanı düşüktür. İngiltere’de tıp eğitimi alabilmek için UKCAT ve BMAT deinlen sınavlara girmeniz gerekmektedir. Eğitime başlayabilmek için çok iyi bir İngilizceniz ve bunu kanıtlayan iyi bir IELTS skorunuz olması gerekmektedir. Ayrıca Tıp fakültesi Foundation programından %90 lık bir başarı göstermeniz istenmektedir. İngiltere’de tıp eğitiminin yıllık maliyeti 30 bin – 50 bin pounda arasında değişmektedir. 

6) Hollanda’da Tıp Eğitimi

Hollanda’da tıp eğitimi 3 aşamalıdır. İlk aşamada İngilizce eğitim alınabilmektedir ancak sonraki aşamalar için Flemenkçe bilmek şarttır.

Bu aşamalar

  1. BSc in Medicine (Bachelor of Sciences in Medicine): 3 yıl
  2. Mac in Medicine (Master of Sciences in Medicine) : 3 yıl
  3. Saha Pratiği (İntörn Dönemi): 1 yıl

Toplam 7 yıllık eğitim sonucunda öğrenciler master derecesi ile mezun olmaktadırlar. Başvuru için sadece lise diploması ve üniversite sınav sonucu yeterli değildir. Aynı zamanda lisede aldığınız fizik ve kimya ders notlarınızın da belli seviyede olması gerekmektedir. Ayrıca eğitime başlayacağınız eğitim yılından bir yıl önce Ekim ayında Propedeudsich Examen denilen sınava girmeniz gerekmektedir. Örneğin 2020 yılında eğitime başlayabilmek için 2019 Ekim’de sınava girmeniz gerekmekte. Eğitim ücretleri ise 2500-9500 Euro civarında değişmektedir.


7) Fransa’da Tıp Eğitimi

Fransa’da tıp eğitimi 3 aşamalıdır ve eğitim dili Fransızcadır. İlk aşaması PACES adı verilen 2 yıllık bir eğitim sistemidir. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve ebelik bölümü öğrencileri bu eğitimi alır.

Birinci yılın sonunda CONCOURS deinlen bir sınava girerler ve sadece 2 defa girme hakları bulunmaktadır. Sınavdaki başarı oranı %15-20 arasındadır. Yabancı öğrencilerin ise sadece %8 i bu sınavı geçebilmektedir. Bu da Fransız tıp eğitim sisteminin ne kadar zor olduğunu göstermektedir. İkinci aşama DCEM adı verilen bir eğitim sistemidir. Bu eğitim 4 yıl sürmektedir. Bu aşamanın son 3 yılı farklı devlet hastanelerinde farklı brnaşlarda yapılan stajlarla değerlendirilmektedir. Bu eğitim döneminin sonunda öğrenicelir Türkiye’deki TUS benzeri ECN denilen tıpta uzmanlık sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavdaki puana göre 11 uzmanlık alanından birini seçerler. Tıp eğitiminin 3. ve aşaması ise INTERNAT denilen aşamadır. Uzmanlık sınavını geçen öğrenciler 3 yıllık temel tıp ve 4-5 yıllık süren uzmanlık eğitimine başlarlar. INTERNAT eğitiminde öğrenciler 1300 ila 2000 Euro arasında değişen miktarlarda aylık ücret alırlar.

Fransız üniversitelerinin yıllık eğitim ücretleri 175-1000 Euro arasındadır. Tıp eğitimi tamamen Fransızca olarak verilmektedir ve DELF/DALF gibi sınavlardan B2 seviyesinde skor almak gerekmektedir.

Tıp programı toplam 12 dönemi içeren altı yılı kapsar. İlk iki yıl temel tıp bilgisinin temelini oluşturur. Üçüncü yıldan itibaren eğitim hastanelerinde ve klinik bölümlerdeki çalışmalarda yer alan öğrenciler teorik eğitimlerini pratiğe dökme imkanı bulabilirler. Son yılda (the clerkship year) öğrenciler 37 haftalık klinik stajı görürler. Altı yıllık program sonunda adaylar Genel Hekim diploması kazanabilir ve sonraki aşamada uzmanlaşmak istedikleri alanı seçebilirler. Programın bitiminde (State Board Examination) Tıp Doktoru ünvanı eğitimin tüm gereklerini yerine getirenler için verilir.

Tıp eğitimine başlayabilmek için minimum B2 seviyesinde İngilizce ve üniversitelerin düzenlediği medikal sınavlardan geçmek gerekmektedir. Bu sınavları geçemeyen öğrenciler için hazırlık programları mevcuttur.

Yıllık eğitimi ücretleri 8-9 bin Euro civarındadır.

9) Polonya’da Tıp Eğitimi

Diğer ülkelerde olduğu gibi Polonya’da da tıp eğitimi 6 yıl sürmektedir. Polonya’da üniversitelere kabul alabilmek için Türkiye’de üniversite sınavına girme veya tıp fakültesi kazanma şartı aranmamaktadır.

İngilizce seviyeniz yeterli değilse Polonya’da İngilizce hazırlık eğitimi de alabilirsiniz. Tıp fakültesi yıllık eğitim ücretleri 9 bin Euro civarındadır.

Avrupa’da Tıp Eğitimi Değerlendirmesi

Avrupa’da tıp eğitimi giriş şartları, maliyetler, eğitim kalitesi bakımından çok çeşitli seçenekler sunmaktadır ve aday öğrenciler için zaman zaman seçimi zor olabilmektedir. Ancak bu ülkeleri dört farklı gruba ayırabiliriz. İlk grupta kabul şartları zor ve maliyeti yüksek İngiltere gibi ülkeleri, ikinci grupta eğitim dili İngilizce olmayan, kabul şartları zor ama maliyeti uygun Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda gibi ülkeleri, üçüncü grupta kabul şartları nispeten kolay, eğitim dili İngilizce ancak eğitim kalitesi diğer ülkelere nispeten düşük ve maliyetleri yüksek Polonya, Macaristan, İspanya gibi ülkeleri, dördüncü grupta ise eğitim kalitesi, maliyetleri, yaşam kalitesi anlamında öğrenciler için en iyi seçeneği sunan İtalya’yı gösterebiliriz.

İtalya Tıp eğitim için IMAT denilen sınavı kriter olarak koyduğu için öğrenci kalitesi anlamında seçicidir. Bu da doğal olarak verilen eğitimin kalitesine yansımaktadır. Tamamen İngilizce olarak sunulan tıp eğitiminin 3. ve 4. yılında hastane stajlarıyla öğrencilerin İtalyancasını geliştirme fırsatı sunmaktadır. Ayrıca makul eğitim ücretleri ve geniş burs imkanları, yaşam kalitesi bakımından Avrupa’nın en yaşanılabilir ülkelerinden biri olan İtalya tıp eğitimi için en uygun seçenek olarak öne çıkmaktadır.

Pisa Eğitim Danışmanlık İtalya’da bulunan devlet ve özel üniversitelerle birlikte çalışmakta ve öğrencilerin bu üniversitelere kayıtlarını yapmaktadır. İtalyan üniversiteleri hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru, kayıt işlemleri, vize ve oturma izni ve konaklama hizmetlerini öğrenmek için +90 212 544 24 15 ve +90 542 123 24 15 numaralarıdan bizi arayabilir veya info@pisaedu.com ‘a mail atabilirsiniz.